Detský spevácky zbor Svrčinovec

Stopy v piesku

Jednej noci sa mi prisnil sen.
So svojím Pánom som po pobreží kráčala.
Na temnom nebi sa premietali obrazy z môjho života.
Životný príbeh sprevádzalo dvoje stôp v piesku,
Jedny šľapaje moje, tie druhé patrili môjmu Pánovi.
Keď sa mi zjavil posledný obraz,
Pozrela som sa za seba na tie vyšliapané stopy,
A aké bolo moje prekvapenie!
Vidím, že nejeden raz
Sa v piesku črtajú len jedny stupaje.
A bývalo to v tých najťažších
a najsmutnejších obdobiach môjho života.
Dlho mi to nedávalo pokoj,
Až som sa v rozpakoch
K Pánovi obrátila:
„Pane, keď som sa rozhodla nasledovať Ťa, sľúbil si,
že celou cestou pôjdeš so mnou a budeš sa mi prihovárať.
Ale videla som,
Že v tých najbolestnejších chvíľach môjho života
sa v piesku črtali len jedny šľapaje.
Vskutku nechápem, ako si ma mohol nechať samotnú,
Keď som ť najväčšmi potrebovala.“
On zašepkal: „Dieťa moje drahé,
Mám ťa rád a nikdy ťa samotnú nenechám,
nikdy, ani keď doľahne ťarcha života
a osud ť bude skúšať.
Tie jedny stopy, ktoré si videla,
Zostali práve z chvíľ, keď som ťa niesol.“

 
 st4rz.tk