Detský spevácky zbor Svrčinovec

Členovia a animátori


  1. Baričiaková Simonka...animátorka,gitara
  2. Baričiaková Vladuška
  3. Cyprichová Beatka
  4. Cyprichová Martinka
  5. Cyprichová Miladka
  6. Časnochová Betty
  7. Ďurkáčová Dominika
  8. Grochalová Katka
  9. Gužíková Libuška
10. Hadidová Miška
11. Chovaniaková Janka...hl.vedúca spevokolu,gitara
12. Juriš Kubušss...hl.animátor
13. Klieštiková Gabika
14. Klieštiková Michalka
15. Kolláriková Zuzka
16. Krellová Katka
17. Krellová Kristínka
18. Kubištová Nikol
19. Kullová Miška
20. Kulla Tomáš...hl.vedúci spevokolu,gitara
21. Kužma Marián...animátor
22. Majchráková Katka
23. Pijaková Majuška...animátorka,klávesy
24. Šimčisková Peťka...animátorka
25. Špilák Domino...gitara
26. Švancárová Terinka
27. Urbánková Dominika
28. Vršková Lenuška
29. Vršková Simonka...animátorka
                      a pravdaže Náš Pán Farár

 
 st4rz.tk