Detský spevácky zbor Svrčinovec

Liturgické slávenia

Stupne liturgických slávení

Liturgia, čiže slávenie spoločenstva, pozná viacero stupňov liturgického slávenia:
 1. Féria - deň, keď si pri liturgii nespomíname na žiadneho svätca
 2. Ľubovoľná spomienka - spomienka na konkrétneho svätého, ktorá sa môže alebo nemusí sláviť
 3. Spomienka - povinná spomienka
 4. Sviatok - vyšší stupeň slávenia. Pri liturgii sa spieva Glória (Sláva Bohu na výsostiach) a v Liturgii hodín sa v Posvätnom čítaní modlí Te Deum (Teba, Bože, chválime)
 5. Slávnosť - najvyšší stupeň slávenia. Do liturgie sa okrem Glórie pridáva aj Vyznanie viery (Verím v Boha). Niektoré slávnosti sú aj prikázanými sviatkami.
 6. Nedeľa - deň Pána. V tento deň sa koná slávnostná bohoslužba (sv. omša). Spieva sa Glória (okrem Adventného a Pôstneho obdobia) a je aj Vyznanie viery. Každý kresťan-katolík je povinný zúčastniť sa v nedeľu na sv. omši.
Prikázaný sviatok. Osobitným termínom je prikázaný sviatok. Označuje slávnosť, ktorú máme zasvätiť ako nedeľu (zúčastniť sa sv. omše a nekonať ťažké práce).
Prikázaných sviatkov máme celkovo desať:
 1. Panna Mária Bohorodička (1.1.)
 2. Zjavenie Pána - Traja králi (6.1.)
 3. Sv. Jozef, ženích Panny Márie (19.3.)
 4. Nanebovstúpenie Pána (štyridsiaty deň po Veľkej noci, štvrtok)
 5. Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi - Božie Telo (druhý štvrtok po Nedeli zoslania Ducha Svätého)
 6. Sv.Peter a Pavol, apoštoli (29.9.)
 7. Nanebovzatie Panny Márie (15.8.)
 8. Všetkých svätých(1.11.)
 9. Nepoškvrnené Počatie Panny Márie (8.12.)
 10. Narodenie Pána (25.12.)
Prikázaný sviatok sv. Jozefa, ženícha Panny Márie, je v našich krajinách dišpenzovaný (tzn. u nás sa neslávi ako prikázaný). V niektorých krajinách sa prikázané sviatky Nanebovstúpenia Pána a Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi prenášajú na najbližšiu nedeľu (normálne pripadajú na štvrtok).

zdroj: Knazi.sk

 
 st4rz.tk