Detský spevácky zbor Svrčinovec

Modlitba


DOVOĽ MU ABY TI PODAL RUKU

Modlitba deti za rodičov

 
 

Dobrý Bože, pod tvoju ochranu odporúčame svojich rodičov. Bedli nad nimi. Požehnávaj ich práce a udržuj ich pri zdraví a živote.
Daj im lásku a jednotu s tebou. Rozmnož ich vieru, dôveru v teba a lásku v srdci. Nech v tebe nájdu pravý pokoj.
Amen.


Modlitba o dar priateľstva

 
 

Pane, urob ma priateľom. Daj, aby som
inšpiroval dôveru v človeku, čo trpí v
úzkosti, v človeku, čo hľadá svetlo ďaleko
od teba, v človeku, čo by rád
začal odznova, ale nevie ako, v človeku,
čo by rád otvoril svoje srdce, ale
necíti sa schopný. Pane, pomôž mi neprejsť
popri nikom s ľahostajnou tvárou,
so zatvoreným srdcom či zrýchleným krokom.
Pane, daj, aby som sa vždy
venoval tým, ktorí sú práve nablízku.
Daj mi vidieť tých, čo sú ustráchaní a
zmätení, tých, čo trpia a neukážu to, tých,
čo sa cítia izolovaní a túžia po
priateľstve, a daj mi citlivé srdce,
ktoré mi umožní objať ich. Pane,
osloboď ma od seba samého,
aby som bol schopný slúžiť ti, aby som bol
schopný ľúbiť ťa, aby som ťa mohol
počúvať v každom bratovi a sestre,
ktorých mi pošleš do cesty.


Modlitba za ešte nenarodené dieťa
 
 

Ó, Matka Mária,
Ty, čo poznáš všetko o radosti
a šťastí a neistote,
ktorú cíti každá matka
vo vzťahu ku svojmu ešte
nenarodenému dieťaťu.

Žehnaj rodičov
a žehnaj aj toto dieťa
také maličké a drobné.

Priprav mu život
plný pokoja a radosti,
lásky a šťastia.
Ochraňuj tento malý život
so všetkou tvojou silou
so všetkou tvojou pozornosťou.

Najdrahšia Matka, Mária
bdej, aby toto malé srdce
tlčúce v živote svojej matky
nikto neranil
skôr ako sa narodí
a skôr ako uskutoční svoju misiu
v tomto svete
ktorý nám daroval
náš dobrotivý Otec.
Amen.

                                                                    Bl. Matka Terézia s Kalkaty


 
   
   

Umenie malých krokov

 
 

Neprosím o zázrak, Pane, ale o silu pre všedný život.
Nauč ma umeniu malých krokov.
Sprav ma vynaliezavým a vynachádzavým,
sprav ma sebaistým v správny čas.
Obdar ma jemnocitom, aby som dokázal odlíšiť
prvoradé od druhoradého.
Prosím o silu kázne a miery,
aby som len tak neprekĺzol životom
a svoje dni si rozumne rozdelil;
aby som neprespal záblesky svetla a vrcholy,
a aby som si aspoň tu a tam našiel čas na umelecký zážitok.
Dovoľ mi utvrdiť sa v tom, že snívať
o minulosti či budúcnosti mi nepomôže.
Pomôž mi čo najlepšie zvládnuť to, čo je najbližšie,
pomôž mi pokladať práve prežívanú hodinu za najdôležitejšiu.
Ochráň ma pred naivnou vierou,
že v živote musí ísť všetko hladko.
Daruj mi triezve poznanie, že ťažkosti, porážky,
neúspechy a sklamania sú prirodzenou súčasťou života,
že vďaka nim rastieme a dozrievame.
Pripomínaj mi, že srdce sa často stavia proti rozumu.
Pošli mi v pravej chvíli niekoho,
kto má odvahu povedať mi pravdu s láskou.
Chlieb každodenný daj mi pre telo i dušu,
prejav tvojej lásky, priateľské echo,
a aspoň tu a tam náznak, že budem užitočný.

Viem, že veľa problémov sa rieši nekonaním;
daj, aby som dokázal čakať.
Nech vždy nechám teba i ostatných dohovoriť.
To najdôležitejšie si človek nehovorí sám.
To najdôležitejšie mu býva povedané.

Ty vieš, ako veľmi potrebujem priateľstvo.
Daj, aby som dorástol tejto najkrajšej,
najťažšej, najriskantnejšej
a najnežnejšej záležitosti života.
Vnukni mi pravú chvíľu a pravé miesto,
kde môžem zanechať balíček dobra,
slovami či bez slov.

Chráň ma pred strachom, že by som mohol premárniť svoj život.
Nedaj mi to, čo si želám,
ale to, čo potrebujem.

Nauč ma umeniu malých krokov!

                                                           zdroj:www.modlitba.sk

 
 st4rz.tk