Detský spevácky zbor Svrčinovec

Sv. Félix z Noly

Sviatok: 14.január
3.storočie

Félix bol synom Hermiasa, Sýrčana, ktorý bol rímskym vojakom. Narodil sa na pozemku svojho otca v Nole, blízko Neapolu v Taliansku. Po smrti otca rozdal svoje dedičstvo chudobným, sv. Maxim z Noly ho vysvätil za biskupa a urobil ho svojím asistentom. Keď v roku 250, na začiatku vlády cisára Décia, nastalo veľké prenasledovanie kresťanov, Maxim utiekol do púšte. Félixa zajali namiesto neho. Uväznili ho, no podľa rozprávania ho vyslobodil anjel a doviedol ku chorľavému Maximovi, ktorého potom priviedol späť do Noly. Dokonca aj po Déciovej smrti v roku 251 bol Félix hľadanou osobou, ale schovával sa, až kým prenasledovanie neskončilo. Keď biskup Maxim zomrel, ľudia jednomyseľne zvolili Félixa za biskupa, ale on odmietol túto poctu v prospech Quinta, vyššie postaveného kňaza. Félix strávil zvyšok svojho života na malom kúsku pôdy, deliac sa o to, čo mal, s chudobnými. 14.januára tu zomrel. Jeho hrob sa stal čoskoro slávnym pre zázraky, ktoré sa tu udiali. O vyše sto rokov neskôr (r.410) sa stal biskupom v Nole sv. Pavlín. Práve vďaka nemu máme o Félixovi popri legendách aj hodnoverné záznamy.

 
 st4rz.tk