Detský spevácky zbor Svrčinovec

Sv. Karol od sv. Andreja

Sviatok: 5.január
1821-1893
Význam mena: silný, mužný alebo slobodný (zast. nem.)

Sv. Karol od sv. Andreja, vlastným menom Ján Andrej Houben, sa narodil 11. decembra 1821 v Munstergeleene, v diecéze Ruremond (Holandsko), ako štvrtý z jedenástich detí. V ten istý deň bol aj pokrstený a dostal meno Ján Andrej. Prvé sv. prijímanie prijal 26. apríla 1835 a sviatosť birmovania 28. júna toho istého roku. Študovať začal v Sittarde a potom v Broeksittarde. Roku 1840 musel kvôli povolávaciemu rozkazu štúdiá prerušiť. Bolo to presne v období, keď prvýkrát počul o pasionistoch. Po skončení vojenskej služby a ukončení štúdií, požiadal o vstup do tejto rehole. Prijal ho bl. Dominik Barberi. Do noviciátu nastúpil 5. novembra 1845 v belgickom mestečku Ere, neďaleko Tournai. V decembri toho istého roku prijal obliečku a meno Karol od sv. Andreja. Po skončení kánonického roku noviciátu zložil 10. decembra 1850 prvé rehoľné sľuby. Po ukončení štúdií bol vysvätený za kňaza.

Po vysviacke ho predstavení poslali do Anglicka, kde mala ich rehoľa tri kláštory. V kláštore v Broadway bol určitý čas vicemajstrom novicov. Tiež pôsobil aj vo farnosti St. Wilfred a v neďalekých obciach až do roku 1856, kedy bol preložený do novozaloženého kláštora v Mount Argus na periférii Dublina v Írsku. Takmer do konca svojho života žil Karol na tomto mieste a bol veľmi obľúbený. Bol veľmi zbožný, žil v pokornej poslušnosti, chudobe a jednoduchosti. Často rozjímal nad utrpením Krista. Kvôli svojej slabej angličtine sa nikdy nestal veľkým kazateľom a ani nikdy nekázal na misiách. Napriek tomu svoj život úspešne zasvätil duchovnému vedeniu, najmä cez sviatosť zmierenia. Zvesť o ňom sa postupne rozniesla. Pred kláštorom sa začali schádzať veľké zástupy ľudí, aby mohli prijať aspoň jeho požehnanie. Mnohé svedectvá dokazujú, že na jeho príhovor sa diali veľké veci, a tak už počas svojho života bol známy ako muž, ktorý robí zázraky. Vďaka tomu bol známy po Veľkej Británii, Amerike aj v Austrálii. V roku 1866, keď mu chceli zabezpečiť nejaký odpočinok, bol preložený do Veľkej Británie, kde na nejaký čas žil v komunitách v Broadway, Suuton a v Lodýne. Tam pôsobil ako zvyčajne, v kláštore i mimo kláštora a mal uznanie a úctu medzi veriacimi katolíkmi i nekatolíkmi.

V roku 1874 sa vrátil do Dublinu, kde zostal až do svojej smrti, ktorá nastala pri západe slnka dňa 5. januára 1893. Na jeho pohrebe sa zúčastnili ľudia z celého Írska, čo bolo jasným dôkazom oddanosti a lásky ľudu, ktorá ho sprevádzala po celý život. O jeho smrti písali aj v novinách a predstavený kláštora napísal rodine: „Ľudia ho už vyhlásili za svätého.“ Oficiálne vyhlásený za svätého bol 3. júna 2007 na Námestí sv. Petra v Ríme pápežom Benediktom XVI.

 
 st4rz.tk