Detský spevácky zbor Svrčinovec

Sv. Marcel I.

pápež

Sviatok: 16. január
3. - 4. storočie

Sv. Marcel bol zvolený za pápeža v roku 306 alebo 307, počas posledných rokov náboženského prenasledovania za vlády Diokleciána. Niekedy sa zamieňa so sv. Marcelínom, ktorý bol pápežom pred ním, no zomrel ako mučeník roku 304. V období medzi rokom 304 a 306 nebolo v Cirkvi pápeža. Sv. Marcel sa po svojom zvolení pustil horlivo do práce. Postaral sa o cirkevnú reorganizáciu, keďže „vďaka“ Diokleciánovmu prenasledovaniu vládol chaos a neporiadok. Pápež Marcel bol milosrdný voči tým, ktorí oľutovali, že zapreli svoju vieru. K tým však, ktorí odmietli pokánie za svoje odpadlíctvo a ospravedlňovali ho z rozličných dôvodov, bol veľmi prísny. Ďalší rímsky cisár - Maxencius poslal pápeža do vyhnanstva, kde Marcel na následky zlého zaobchádzania a vyčerpania čoskoro zomrel (v roku 309).

zdroj: Knazi.sk

 
 st4rz.tk